Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. О. Пономаренко

Знайдено документів: 1

№ 7, 2013

І. П. Косарєвак. е. н., доц., завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів УДУФМТІ. О. Пономаренкостудентка 5 курсу факультету фінансів, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. P. KosarevaPhD in Economics, docent, head of the department «Finance and credit», Kharkov Institute of Finance USUFITI. A. Ponomarenkostudent of the 5th year of the Faculty of Finance Kharkov Institute of Finance USUFIT

FORMATION OF AN EFFECTIVE CONTROL SYSTEM BY FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE

И. П. Косаревак. э. н., доц.,заведующий кафедры финансов и кредита, Харьковский институт финансов УГУФМТИ. А. Пономаренкостудентка 5 курса факультета финансов, Харьковский институт финансов УГУФМТ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"