Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. М. Поляруш

Знайдено документів: 2

№ 12, 2018

І. М. Полярушкандидат економічних наук, асистент,Подільський державний аграрно-технічний університет

СТАН ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ

I. M. PolyarushCandidate of Sciences (Economics), assistant,Podilsky State Agrarian-Technical University

STATE OF FINANCING OF AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE IN 2018

№ 11, 2015

І. М. Полярушк. е. н., в.о.доцента кафедри фінансів і кредиту, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

СКОРИНГ, ЯК ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКОМ – ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДАНИХ

I. M. PolyarushPh.D. in economic sciences, v.o.dotsenta Department of Finance and credit Podilsky state agrarian and technical university. Kamjanets-Podilsky

SCORING AS AN IMPROVED MECHANISM TO EVALUATE THE POTENTIAL BORROWER BANK - DEMONSTRATION OF PROCESSING DATA

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"