Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. М. Палка

Знайдено документів: 2

№ 5, 2019

І. М. Палкакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингуТернопільського національного економічного університету

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. M. PalkaPhD in Economics, Associate Professor, Department of MarketingTernopil National Economic University

THE ROLE OF MARKETING IN MODERN CONDITIONS OF BUSINESS

№ 11, 2015

І. М. Палкак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки  та маркетингу, Тернопільський інститут соціальних  та інформаційних технологій, м. Тернопіль

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. PalkaPh.D. in Economics, assistant professor at the Department of International Economics and Marketing, Ternopil Institute of Social and Information Technologies, Ternopil

IMPROVING THE SYSTEM OF MARKETING ACTIVITIES MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"