Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. М. Крейдич

Знайдено документів: 7

№ 12, 2015

І. М. Крейдичдокт. екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»В. В. Іватаканд. екон. наук, доцент, Національний університет кораблебудування, м. МиколаївК. М. Швецьаспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

I. KreidychDoctor of Economics, Professor, Head of Theoretical and Applied Economics Department, National Technical University of Ukraine "KPI"V. V. IvataPh.D. in Economics, assistant professor, National Shipbuilding University of Mykolayiv named after Admiral MakarovK. ShvetsPostgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE ENTERPRISES’ BUSINESS PROCESSES REENGINEERING

№ 1, 2015

І. М. Крейдичд. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»Н. В. Рощинак. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»О. С. Харченкоаспірант, Національний технічний університет України «КПІ»В. А. СулименкоІнститут прикладного та системного аналізу, Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. KreidychDoctor of Economics., Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"N. RoschynaPh.D., Associate Professor, Assistant Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"O. KharchenkoPostgraduate student National Technical University of Ukraine "KPI"V. SulymenkoInstitute for Applied Systems Analysis, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMICAL SECURITY IN MODERN CONDITIONS

№ 4, 2014

І. М. Крейдичд. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. KreidychDoctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ELABORATION AND IMPLEMENTING OF INNOVATIVE-INVESTMENT POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S DEVELOPMENT

№ 9, 2013

І. М. Крейдичд. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. KreidychDoctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE ANALYSIS OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

№ 2, 2014

І. М. Крейдичд. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

I. KreidychDoctor of Economics, docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESS

№ 2, 2013

І. М. Крейдичд. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»О. С. Наконечнак. е. н, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансівК. М. Швецьаспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

№ 2, 2009

І. М. Крейдичк.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"