Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Титаренко

Знайдено документів: 1

№ 9, 2017

Я. О. Барибінакандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»І. В. Титаренкокандидат економічних наук, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Y. O. BarybinaphD  associate professor Poltava University of Economics and TradeI. V. TitarenkophD  associate professor Poltava University of Economics and Trade

EVALUATION OF THE MODERN STATE OF RETAIL TRADE IN THE SYSTEM OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE AND THE PECULIARITIES OF ITS MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"