Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Тимків

Знайдено документів: 4

№ 12, 2018

Н. М. Рябецьк. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївІ. В. Тимківк. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОРПОРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ

N. M. RiabetsPh.D, Associate Professor of International Management,SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, KyivI. V. TymkivPh.D, Associate Professor of International Management,SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

CORPORATES’ POTENTIAL IN TNE GLOBALIZATION OF R&D

№ 11, 2017

Н. М. Рябецьк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївІ. В. Тимківк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ ВИМІР В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

N. M. RiabetsPh.D, Associate Professor of International Management, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, KyivI. V. TymkivPh.D, Associate Professor of International Management, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

THE VIRTUALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM: IN-QUALITY MEASURING IN THE CURRENT  TERMS OF THE  INTENSIFICATION OF PROCESSES OF GLOBALIZATION

№ 12, 2015

Н. М. Рябецьк. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»І. В. Тимківк. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»М. О. Михайлюкаспирант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОРПОРАЦІЇ “GOOGLE” В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. M. RiabetsPh.D. Economic Sciences Associate Professor of the department of International Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”I. V. TymkivPh.D. Economic Sciences Associate Professor of the department of International Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”M. O. MykhaylyukGraduate student of the department ofIinternational Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”

SPECIFIC OF THE BUSINESS STRATEGY OF INTERNATIONAL CORPORATION "GOOGLE" IN CURRENT CONDITIONS

№ 12, 2014

І. В. Тимківк. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана", Україна

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

I. TymkivPh.D, Associate Professor of International Management, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

THE MODERN ASPECTS AND INDICATORS OF SOCIALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INTENSIFICATION OF GLOBALIZATION PROCESSES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"