Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Причепа

Знайдено документів: 3

№ 5, 2019

І. В. Причепак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяК. Л. Яворськастудентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. PrychepaPh. D (Econ.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, VinnytsiaK. Yavorskastudent, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

FORMATION MOTIVATIONAL MECHANISM OF STIMULATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES UNDER THE MODERN CONDITIONS OF ENTREPRENEURSHIP

№ 12, 2018

І. В. Причепак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяІ. Л. Соломонюкстудентка, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяТ. В. Леськостудентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

I. PrychepaPh. D (Econ.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, VinnytsiaI. Solomoniukstudent, Vinnytsia National Technical University, VinnytsiaT. Leskostudent, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

TIME-MANAGEMENT AS A POWERFUL TOOL OF A SUCCESSFUL MANAGER'S EFFECTIVE TIME IN CURRENT CIRCUMSTANCES

№ 3, 2014

І. В. Причепак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. PrychepaPh. D., Assistant professor of the Department of Economics Enterprise and Industrial Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

INNOVATION PRIORITIES OF THE FORMATION OF THE STRATEGIC COMPETITIVE ADVANTAGES OF ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"