Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Крючкова

Знайдено документів: 3

№ 12, 2019

І. В. Крючковад-р екон. наук, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України

СТРУКТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Iryna KryuchkovaDoctor of Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

STRUCTURAL PREREQUISITES OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

№ 8, 2016

І. В. Крючковад-р екон. наук, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. КиївО. Г. Білоцерківецьнауковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН КІНЦЕВОГО ПОПИТУ ТА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ

Iryna KryuchkovaDoctor of Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, KyivOleksandr BilotserkivetsScientist, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

MODELING THE INFLUENCE OF CHANGES IN FINAL DEMAND AND IMPORT SUBSTITUTION ON ECONOMIC DYNAMICS

№ 7, 2012

І. В. Крючковадоцент кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін, заступник директора Стахановського відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"