Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Кривов’язюк

Знайдено документів: 10

№ 7, 2020

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькБ. Р. Савкак. е. н., головний бухгалтер ПрАТ «СКФ Україна», м. Луцьк

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. KryvovyazyukPhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskB. SavkaChief Accountant of PJSC ‘SKF Ukraine’, Lutsk

EXTERNAL FACTORS OF EXPORT-ORIENTED MACHINE-BUILDING COMPANY PROFITABILITY

№ 9, 2019

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькІ. Л. Заблоцькаасистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькТ. О. Нікітінстудент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВІ РИНКИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ІНТЕНСИВНО ЗРОСТАЮЧИХ КРАЇН АЗІЇ?

I. V. KryvovyazyukCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskI. ZablotskaAssistant of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges,Lutsk National Technical University, LutskT. О. Nikitinstudent, Lutsk National Technical University, Lutsk

ARE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKETS INVESTMENT ATTRACTING IN INTENSELY GROWING STATES OF ASIA?

№ 5, 2019

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СИМПТОМАТИЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ

I. V. KryvovyazyukCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

SYMPTOMATIC DIAGNOSTICS OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE OF FILLING AND THE PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION

№ 2, 2019

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькТ. О. Нікітінстудент, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ХТО ДОМІНУВАТИМЕ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ КРАЇН АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ – КИТАЙ ЧИ ЯПОНІЯ?

I. V. KryvovyazyukCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskT. О. Nikitinstudent, Lutsk National Technical University, Lutsk

WHO WILL DOMINATE THE STOCK MARKET IN THE COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION – CHINA OR JAPAN?

№ 1, 2019

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькН. В. Кухарукмагістрант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЛОГІСТИКА ТА ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. V. KryvovyazyukCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskN. V. Kuharukmaster student, Lutsk National Technical University, Lutsk

LOGISTICS AND INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

№ 10, 2017

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькВ. Я. Голубмагістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ МАШИНОБУДІВНИХ КОРПОРАЦІЙ

I. V. KryvovyazyukPhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskV. Y. GolubMaster student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

JUSTIFICATION OF ECONOMIC DECISIONS ON THE BASIS OF RESULTS OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTIC ANALYSIS OF ACTIVITIES OF THE WORLD’S LEADING ENGINEERING CORPORATIONS

№ 9, 2017

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькН. В. Тележинськамагістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. KryvovyazyukPhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskN. V. Telezhynskastudent of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL JUSTIFICATION AND ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

№ 3, 2017

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОБ’ЄКТИВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

I. V. KryvovyazyukPhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Lutsk National Technical University, Lutsk

OBJECTIVE REGULARITIES AND THEORETICAL BASES OF CREATION OF REGIONAL STUDIOS OF ENTREPRENEURIAL MASTERY IN CONDITIONS OF ECONOMY DECENTRALIZATION

№ 4, 2013

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькА. І. Пахольчукстудентка, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. KryvovyazyukPh.D., Professor, Professor of Economics and Business Lutsk National Technical University, LutskA. I. Paholchukstudent, Lutsk National Technical University, Lutsk

ECONOMIC DECISION-MAKING AND ITS INFLUENCE ON EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY

№ 5, 2010

І. В. Кривов’язюкк.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університетЯ. О. Костьаспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"