Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Заблодська

Знайдено документів: 10

№ 1, 2020

I. ZablodskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Director, Luhansk branch of the Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, UkraineА. Demianstudent, National Technical University of Ukraine \"Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky\", Kyiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET: REGIONAL ASPECT

І. В. Заблодськад.е.н, професор, директор, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, УкраїнаА. Л. Дем’янстудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

РОЗВИТОК РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

№ 9, 2018

І. В. Заблодськадоктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВОЗНЯК Г.В. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА ТА ОРІЄНТИРИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ

№ 10, 2019

I. V. ZablodskaDoctor of Economic Sciences, Professor,Director of the Luhansk Branch of the Institute of Economic and Legal Research of the NAS of Ukraine, Kyiv, UkraineV. O. KasyanovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Entrepreneurship, Institute of Chemical Technologies of Dahl East Ukrainian National University, Rubizhne, Ukraine

ECONOMIC AND FINANCIAL ELEMENTS, FEATURES AND FUNCTIONS REGIONAL REAL ESTATE MARKET

І. В. Заблодськад. е. н, професорка, директорка Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, УкраїнаВ. О. Касьяновак. е. н. доцент кафедри економіки та підприємництва Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Рубіжне, Україна

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ОСОБЛИВОСТІ І ФУНКЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

№ 5, 2018

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївК. І. Сєрєбрякк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваСхідноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. СєвєродонецькЛ. І. Бєлоусовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваСхідноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. СєвєродонецькС. І. Карєлінаспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИЙ (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ) АСПЕКТ

I. V. Zablodskadocent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city KievK. I. SieriebriakPhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city SeverodonetskL. I. BelousovaPhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city SeverodonetskS. І. KarelinInstitute of the NAS in Ukraine, city Kiev

THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGION'S ECONOMICS : INFORMATION AND COMMUNICATION (TECHNOLOGICAL) ASPECT

№ 4, 2018

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України м. КиївЕ. Б. Бойченкод. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївП. А. Ляшенкоаспірант, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

БЕЗПЕКОВІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

I. V. ZablodskaDoctor of economic Sciences, professor, a director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, KyivE. B. BoychenkоDoctor of economic Sciences, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, KyivP. A. Liashenkopostgraduate, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

THE SECURITY AND SOCIAL ASPECTS OF THE REGION'S ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 12, 2017

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївМ. В. Плетньовк. т. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. СєверодонецькД. В. Заблодськааспірат Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

I. V. Zablodskadocent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city KievM. V. PletniovPh.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k cityD. V. ZablodskaInstitute of the NAS in Ukraine, city Kiev

THE RESULTS OF MONITORING FOR THE EDUCATIONAL SERVICES  MARKET UNDER CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: REGIONAL ASPECT

№ 9, 2017

І. В. Заблодськад. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. СєверодонецькІ. В. Тяжкоробк. е. н., доцент, кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. ЛьвівМ. В. Плетньовк. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. Сєверодонецьк

ТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. V. ZablodskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Associated Professor of Management and Marketing Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k cityI. V. TiazhkorobPh.D. in Economics, Associated Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance of the Lviv Institute of SHEI «Banking University», Lviv cityM. V. PletniovPh.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k city

TENDENTIOUSNESS DEVELOPMENT SPATIAL FORMS OF THE ORGANIZATION REGIONS ECONOMICS

№ 11, 2016

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївК. І. Сєрєбрякк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля,  м. Сєвєродонецьк

ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ У МЕЖАХ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

I. V. Zablodskadocent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city KievK. I. SieriebriakPhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city Severodonetsk

EVALUATION OF ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY WITHIN THE REGION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SOCIO-ECONOMIC ASPECT

№ 2, 2014

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. ЛуганськО. Ю. Кудрінак. е. н., доцент кафедри маркетингу Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, України, м. Луганськ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. V. Zablodskadocent of economics science, professor, a director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city LuhanskA. Y. Kudrinacandidate of economics science, associate Professor of marketing department, Luhansk national University named after T.G. Shevchenko, Ukraine, Luhansk

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL SECTOR AS STRATEGIC DIRECTION OF ECONOMY REGION DEVELOPMENT

№ 12, 2013

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Луганськ

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

I. V. ZablodskaDocent of e.s., professor, a director of Lugansk branch of the Institute of economic and legal researches of the NAS in Ukraine, city Luhansk

INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF THE STATE ADMINISTRATION EMPLOYMENT POPULATION IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"