Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Драган

Знайдено документів: 3

№ 4, 2015

І. В. Драганстарший науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», кандидат економічних наук, старший  науковий співробітник, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

I. V. Dragansenior fellow for strategic sustainable development potential State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", PhD in Economics (Candidate of Sciences), Kyiv

SALES MARKETING POTENTIAL IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

№ 7, 2013

В. В. Микитенкод. е. н.. проф., гол. наук. сп., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. КиївІ. В. Драганк. е. н., с.н.с., ст. наук. сп., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. КиївР. В. Кузьменкок. е. н., доц., зав. сектором відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ВИМІРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ІНКОРПОРАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН МИТНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

V. V. MukutenkoDoctor of Economics, professor, State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", KyivI. V. DraganPhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", KyivR. V. KyzmenkoPhD in Economics (Candidate of Sciences), Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk

STRUCTURAL AND DYNAMIC DIMENSIONS OF OPERATION OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ITS INCORPORATION TO THE FOREIGN TRADE OF THE CUSTOMS UNION AND THE EUROPEAN

№ 3, 2009

І. В. Драганк.е.н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"