Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. А. Островський

Знайдено документів: 9

№ 6, 2020

Г. І. Рибакк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. ХарківІ. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРУКТУРА

H. RybakPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivI. OstrovskyiAssociate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

INTERNATIONAL SERVICES MARKET: CURRENT STATE AND STRUCTURE

№ 10, 2019

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківБ. Ю. Юхновк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

СВІТОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

I. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivB. YukhnovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM: INTERNATIONAL COMPARISONS AND REALITIES OF UKRAINE

№ 6, 2019

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, УкраїнаС. М. Гайденкок. е. н., старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківВ. М. Прасолдоцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ

I. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivS. HaidenkoCandidate of Economic Sciences,, Senior Lecturer of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivV. PrasolAssociate Professor of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT PERSONNEL: FOREIGN RESEARCH EXPERIENCE

№ 5, 2019

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

МІЖНАРОДНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ: СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

I. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

INTERNATIONAL INTELLECTUAL MIGRATION: WORLD TRENDS AND PROBLEMS OF UKRAINE

№ 6, 2018

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківВ. М. Зінченкостарший викладач кафедри економіки, підприємництва та природничих наук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

I. OstrovskyiPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivV. ZinchenkoSenior Lecturer of Economics, Entrepreneurship and Natural Sciences Department V.I.Vernadsky Taurida National University, Kyiv

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS OF UKRAINE

№ 4, 2018

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківН. О. Волгінастарший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

I. OstrovskyiPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivN. VolginaSenior Lecturer of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

FUNCTIONAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL REAL ESTATE BUILDING OBJECTS IN UKRAINE

№ 6, 2017

В. П. Решетилод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківІ. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківН. В. Можайкінак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

V. ReshetiloDoctor of Economic Sciences, Professor, Shef of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivI. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivN. MozhaikinaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE REGIONAL ASPECTS OF THEORIES OF ECONOMIC GROWTH

№ 6, 2016

В. П. Решетилод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківІ. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І СУПЕРЕЧНОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

V. ReshetiloDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivI. OstrovskyiCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE ECONOMIC GLOBALIZATION AND THE CONTRADICTIONS OF THE STATE STRUCTURAL POLICY

№ 5, 2016

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківБ. Ю. Юхновк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія, м. ХарківС. І. Штефанстарший викладач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

I. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivB. YukhnovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, KharkivS. ShtefanSenior Lecturer of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A SOZIAL INNOVATION: ADVANTAGE AND RISKS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"