Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. А. Кораблінова

Знайдено документів: 4

№ 12, 2019

І. А. Корабліноваандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. ОдесаІ. М. Мишеловмагістрант кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

СТРАТЕГІЯ «CO-INNOVATION» У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Iryna A. KorablinovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management,O. S. Popov Odessa National Academy of TelecommunicationsIryna M. MyshelovMaster\'s Degree student of the Department of Economic Theory and Project Management, O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

CO-INNOVATION STRATEGY IN THE CONTEXT OF THE PARADIGM SHIFT IN ECONOMIC THEORY AND PRACTICE

№ 9, 2019

І. А. Корабліновакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

РОЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ ПЛАТФОРМНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Iryna A. KorablinovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management, O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

THE ROLE OF TELECOMMUNICATION COMPANIES IN DEVELOPMENT OF THE PLATFORM BUSINESS STRUCTURES

№ 12, 2017

І. А. Корабліновакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. ОдесаН. М. Кульбацькамагістрант кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, м. Одеса

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІТ-РИНКУ УКРАЇНИ

I. A. KorablinovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Doctoral student at the department of project management and systems analysis, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. PopovN. M. KulbatskaGraduate student at the department of project management and systems analysis, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov

ACTUAL PROBLEMS OF RESEARCH OF IT-MARKET OF UKRAINE

№ 10, 2014

І. А. Корабліновакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Одеська національна академія зв`язку ім.О.С.Попова, м. Одеса

СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ

I. A. KorablinovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Economic Theory, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov

SOCIAL TECHNOLOGIES IN FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF INFOCOMMUNICATION COMPANIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"