Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. А. Брижань

Знайдено документів: 3

№ 11, 2018

І. А. Брижаньд. е. н., доцент, керівник проектного офісу німецького товаристваміжнародного співробітництва GIZ у м. ПолтавіІ. В. Міняйленкостарший викладач кафедри економіки підприємствата управління персоналом,Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЮ. С. Ушаковастудентка, Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗА МЕТОДОМ «360 ГРАДУСІВ»

I. A. Brizhjan’Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Project OfficeGerman Society for International Cooperation GIZ in PoltavaI. V. MinyalenkoSenior Lecturer of the Department of Enterprise Economics and personnel management,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaYu. S. Ushakovaa student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MODERN APPROACHES TO ASSESS OF THE MODEL FORMING THE COMPETENCY OF ENTREPRENEURIAL OF PERSONNEL USING THE "360 DEGREES" METHOD

№ 4, 2015

М. Р. Клітнамагістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. ПолтаваІ. А. Брижаньк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

M. Klitnamagister of the business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. BryzhanPh.D, Docent of the business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION PJSC “POLTAVAMASH”

№ 10, 2013

М. Р. Клітнастудентка Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. ПолтаваІ. А. Брижаньк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

СТАН І РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

M. Klitnastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. BryzhanPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

STATE AND DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION AND MARKET OF ORGANIC PRODUCTS IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"