Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. І. Хоменко

Знайдено документів: 1

№ 4, 2016

Г. Т. Кулаковд. т. н., профессор,  Білоруський національний технічний університет, м. МінськО. В. Бондар-Підгурськак. е. н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. ПолтаваІ. І. Хоменкозавідувач відділу досліджень промислової власності, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України, м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

G. T. KulakovDoctor of Engineering, Professor, Belarusian National Technical University. MinskO. V. Bondar-Podhurskayaаssociate professor, Ph.D. in Economics higher education institute of Ukoopspilka the “Poltava University of Economics and Trade”I. I. KhomenkoНead of the Department of Industrial Property Researches Center of Intellectual Property and Technology Transfer of NAS of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT PROCESS OF INDUSTRY MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE SOCIAL INNOVATION AND SOCIALLY ORIENTED ECONOMY OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"