Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. І. Ковтуник

Знайдено документів: 3

№ 6, 2020

І. І. Ковтуникк. геогр. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» ЯК УНІКАЛЬНИЙ РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

I. KovtunykPhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

NATIONAL NATURAL PARK «PODILSKY TOVTRY» AS A UNIQUE RESOURCE FOR INTERNAL AND INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

№ 10, 2018

І. І. Ковтуникк. геогр. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ КУРОРТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК БАЗА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. I. KovtunykPhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, department of economics, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky

BALNEOLOGICAL RESORTS OF KHMELNYTSKA REGION AS BASIS FOR ECONOMICAL DEVELOPMENT OF THE REGION

№ 5, 2016

І. І. Ковтуникк. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ОРОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ ЯК ТУРИСТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ БАГАТСТВО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

I. I. KovtunykPhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair of economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

OROGRAPHICAL RESOURCES AS A TOURISTICAL AND ECONOMICAL WEALTH OF KHMELNYTSKA REGION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"