Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. І. Коблянська

Знайдено документів: 2

№ 1, 2017

Т. І. Шевченкок. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет, м. СумиІ. І. Коблянськак. е. н., доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄС У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ПОРТАТИВНИМИ БАТАРЕЙКАМИ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

T. I. ShevchenkoPhD in Economics, Senior Lecturer of the Management Department, Sumy State University, SumyI. I. KoblianskaPhD in Economics, Associate Professor of the Economics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

IMPLEMENTATION OF EU REQUIREMENTS IN THE SPHERE OF SPENT PORTABLE BATTERIES: PRACTICE OF EUROPEAN COUNTRIES AND BENCHMARKS FOR UKRAINE

№ 7, 2016

Н. Г. Маслакк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. СумиІ. І. Коблянськак. е. н., доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ США

N. H. MaslakPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Economics Department, Sumy National Agrarian University, SumyI. I. KoblianskaPhD in Economics, Associate Professor of the Economics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

BENCHMARKS OF EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE DEVELOPMENT ON THE BASE OF USA EXPERIENCE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"