Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. І. Вініченко

Знайдено документів: 11

№ 4, 2019

І. І. Вініченкод. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. VinichenkoDoctor of Economic Sciences, Head of the Department of EconomicsDnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF THE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

№ 8, 2017

О. С. Павленкок. е. н., доц.І. І. Вініченкостудент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. PavlenkoCandidate of Economic Sciences, DocentI. I. Vinichenkostudent, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

DEVELOPMENT OF LEASING RELATIONSHIPS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

№ 5, 2017

О. С. Павленкок. е. н., доц.І. І. Вініченкостудент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. S. PavlenkoCandidate of Economic Sciences, DocentI. I. Vinichenkostudent, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

OPTIMIZATION OF PRODUCTION-BRANCH STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

№ 12, 2014

І. І. Вініченкод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетД. В. Маховськийаспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. I. VinichenkoDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovs’k State Agricultural Economics UniversityD. V. MakhovskyPostgraduate student, Dnipropetrovs’k State Agricultural Economics University

DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES FOR PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

№ 12, 2013

І. І. Вініченкопроф., доктор економічних наук, Дніпропетровський Державний Аграрний УніверситетЛ. І. Ревакандидат сільськогосподарських наук, Дніпропетровський Державний Аграрний Університет

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ – ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

I. I. VinichenkoProf., Full Doctor, Dnipropetrovsk State Agrarian University L. I. RevaPh.D., Dnipropetrovsk State Agrarian University

FARM ENTERPRISES - STATE SUPPORT

№ 12, 2012

І. І. Вініченкод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА СУЧАСНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ РІПАКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

№ 2, 2013

І. І. Вініченкод. е. н., проф., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

№ 4, 2012

І. І. Вініченкод.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДО МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

№ 3, 2012

І. І. Вініченкод.е.н.,  проф.Л. І. Ревак. с.-г. н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

№ 10, 2011

І. І. Вініченкод.е.н., проф.М. В. Кравченкоаспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

№ 3, 2009

І. І. Вініченкок. е. н., професор, Дніпропетровський держагроуніверситет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"