Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. О. Діденко

Знайдено документів: 11

№ 1, 2020

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. В. Чумакстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. DidenkoPhD in Economics, associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivO. Chumakstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

№ 12, 2019

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. В. Гапічстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. О. DidenkoPh.D., associate professor of management departmentKyiv National University of Technology and Design, KyivO. V. Gapichstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT STRATEGY

№ 11, 2019

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївГ. М. Когутстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. О. DidenkoPh.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, KyivG. М. Kogutstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

STRATEGIC ASPECT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

№ 1, 2019

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. С. Моторнастудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, KyivY. S. Motornastudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE PROCESS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ITS FEATURES

№ 11, 2018

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. А. Андрушкомагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, KyivA. A. Andrushkomaster’s degree, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE BASES OF STRATEGIC PLANNING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

№ 1, 2018

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. С. Моторнастудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivY. S. Motornastudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE FEATURES OF FORMING OF INNOVATIONAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

№ 5, 2017

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївП. І. Жураківськиймагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivP. I .Zhurakivskyimaster, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE MODEL OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

№ 2, 2017

Є. О. Діденкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. М. Невмержицькак. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivS. M. NevmerzhitskaPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF STATE FINANCIAL POLICY

№ 12, 2016

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. В. Крисановастудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivY. V. Krysanovastudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF STRATEGY AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

№ 11, 2016

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. К. Даніленкостудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОЦЕС ДОСЯГНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivA. K. Danilenkostudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE PROCESS OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGES OF AN ENTERPRISE

№ 3, 2015

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївД. С. Савельєвстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivD. S. Savelyevstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF ASSORTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"