Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. О. Даровський

Знайдено документів: 1

№ 4, 2015

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЄ. О. Даровськиймагістр спеціальності «Економіка підприємства» фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

T. V. RomanovaPhD, Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaE. O. DarovskyyMasters degree in «Business Economics» at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FACTORS AFFECTING THE INCREASE IN PROFITS OF ENTERPRISES OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"