Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. В. Талавіра

Знайдено документів: 5

№ 7, 2019

Є. В. Талавірак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївА. В. Золотарьовамагістрант кафедри фінансів і кредиту, Державний університетінфраструктури та технологій, м. Київ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. V. TalaviraCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, KyivA. V. ZolotarevaMaster of Finance and Credit Department,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

DEVELOPING A STRATEGY FOR MANAGEMENT OF INVESTMENT OF TRADING ENTERPRISES

№ 6, 2019

Є. В. Талавірак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївС. С. Пінчукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївВ. В. Чернишмагістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

E. V. TalaviraCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, KyivS. S. PinchukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, KyivV. V. ChernishMaster of Finance and Credit Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

STATE POLICY STUDIES IN THE LABOR PAYMENT ORGANIZATION SYSTEM IN MODERN CONDITIONS

№ 6, 2018

Є. В. Талавірак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. V. TalaviraCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

RISK SURVEY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SAFETY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

№ 9, 2014

Є. В. Талавірак. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

E. V. TalaviraPhD, assistant professor of finance and credit, State Economy and Technology University of Transport, Kiev

CURRENT TRENDS REGULATION OF FOREIGN TRADE ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

№ 2, 2013

Є. В. Талавірастарший викладач кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ПРИНЦИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПАРКУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"