Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. В. Афанасьєв

Знайдено документів: 5

№ 4, 2017

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий РігІ. Є. Афанасьєвкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий РігА. Р. Арутюнянкандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У КОНТЕКСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihI. E. AfanasyevPhD in Economics, assistant professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihA. R. ArutyunyanPh.D in Technical Sciences, associate professor, assistant professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

MARKETING AND MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION PROJECT IN THE CONTEXT OF LOGISTIC STRATEGY OF ENTERPRISES’ IRON ORE PRODUCTS PROMOTION

№ 8, 2014

Є. В. Афанасьєвд. е. н., професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігО. Б. Письменнастарший викладач, інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

ОЦІНКА РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УРАНОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Y. V. AfanasievPh.D., Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, SHEE Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihO. B. PysmennaSenior Lecturer, Institute of Entrepreneurship "Strategy", Zhovti Vody

RESOURCE AND PRODUCTION POTENTIAL ASSESSMENT OF URANIUM MINING INDUSTRY IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE MECHANISM OF REGULATION OF RESOURCE MINERAL BASE OF UKRAINE

№ 7, 2013

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор з менеджменту, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий РігО. Г. Рябекакандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРІВ

Ye. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihO. H. RyabekaPhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

MODELING AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO INTEGRATED ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF MINING AND AGRICULTURE CLUSTERS

№ 6, 2013

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор з менеджменту, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий РігО. Г. Рябекакандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ye. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihO. H. RyabekaPhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

MACROECONOMIC MODELING OF INNOVATION PROCESSES IN SYSTEM OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

№ 5, 2013

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий РігВ. Я. Нусіновдоктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Ye. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihV. Ya. NusinovDoctor of Economics, Professor, member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Head of the Department of Accounting, Auditing and Financial Analysis Rig National University, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

MINING AND METALS PRODUCTION COMPLEX STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPLEMENTING TASKS OF NATIONAL PROGRAM OF MINERAL RESOURCES OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"