Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. А. Івченко

Знайдено документів: 4

№ 12, 2014

  Є. А. Івченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ НА МАКРОРІВНІ

Yevhen IvchenkoYevhen Ivchenko, PhD (Economics), associate professor of department of management and marketing Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Sieverodonetsk, Ukraine

THEORETICAL ASPECTS AND REGULARITIES OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE ECONOMY AT THE MACRO LEVEL

№ 12, 2015

Є. А. ІвченкоЄ. А. Івченко, к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗУМІННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Yevhen IvchenkoPhD (Economics), associate professor of department of management and marketing Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Sieverodonetsk, Ukraine

TRANSFORMATION AS A CONCEPT AND APPROACHES TO ITS UNDERSTANDING IN THE ECONOMIC CONTEXT

№ 6, 2016

Є. А. Івченкок. е. н., доцент кафедри маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. СєверодонецькО. М. Серіковак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк

ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

E. A. Ivchenkocandidate of sciences economic, associate professor of department of marketing of Volodymyr Dahl East Ukrainian National UniversityO. N. Serikovacandidate of sciences economic, associate professor of department of of accounting and audit  of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

EVALUATION OF THE OF LABOR POTENTIAL USE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

№ 2, 2015

Є. А. Івченкок. е. н., доцент кафедри маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УХВАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

E. A. Ivchenkocandidate of sciences economic, associate professor of the department of marketing of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

THE INFORMATIVE PROVIDING OF ACCEPTANCE OF STRATEGIC DECISIONS IS IN MARKETING ACTIVITY OF ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"