Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. І. Котляров

Знайдено документів: 2

№ 5, 2017

Є. І. Котляровк. е. н., доцент, доцент кафедри оподаткування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА МІСЦЕ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНИ

E. І. KotliarovPhD, Associate Professor Department of Taxatin, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

UKRAINE HAS PROSPECTS OF APPLICATION AND PLACE OF INDIRECT METHODS OF DETERMINATION OF TAX OBLIGATIONS IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATION OF TAXES

№ 10, 2015

Є. І. Котляровкандидат економічних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЕВОЛЮЦІЯ СКЛАДУ ТА МЕХАНІЗМУ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

E. I. Kotliarovcandidate of economic sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

AN EVOLUTION OF COMPOSITION AND MECHANISM OF CALCULATION OF TAX DIFFERENCES IN TAXATION OF INCOME OF ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"