Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. І. Богуславський

Знайдено документів: 4

№ 4, 2016

Є. І. Богуславськийк. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківА. С. Мовчанcтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

E. I. BohuslavskiyPh.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, KharkivA. S. Movchanstudent, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES OF CONFECTIONERY INDUSTRY AS A FACTOR OF ITS ECONOMIC GROWTH

№ 11, 2015

Є. І. Богуславськийк. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківМ. В. Мироненкоcтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,  м. Харків

РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

E. I. BohuslavskiyPh.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, KharkivM. V. Myronenkostudent, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE ROLE OF DIVERSIFICATION IN THE FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO

№ 5, 2015

Є. І. Богуславськийк. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківМ. С. Гресьcтудент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,  м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

E. I. BohuslavskiyPh.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, KharkivM. S. Gresstudent, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

№ 10, 2013

Є. І. Богуславськийк. е. н., доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет, м. ХарківА. О. Черниченкостудентка, Харківський національний економічний університет, м. Харків

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

E. I. BohuslavskiyPh.D., associate professor of political economy, Kharkiv National Economic University, KharkivA. A. Chernychenkostudent, Kharkiv National Economic University, Kharkiv

CHOOSING THE BEST METHOD DIVERSIFYING ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"