Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: V. S. Tolub’iak

Знайдено документів: 1

№ 6, 2017

Yu. H. KoroliukDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE, ChernivtsiV. S. Tolub’iakDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Associate Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

IMPROVING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT IN FRONTIER REGIONS

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. ЧернівціВ. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

ТОВ "ДКС Центр"