Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: C. М. Кустова

Знайдено документів: 1

№ 10, 2016

C. М. Кустовааспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, заслужений юрист України

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

S. N. Kustovagraduate student of philosophy, theory and history of public administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine

PUBLIC FUNDING OF POLITICAL PARTIES AS A PREREQUISITE FOR THE DEMOCRATIZATION OF SOCIETY

ТОВ "ДКС Центр"