Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Я. Ф. Радиш

Знайдено документів: 2

№ 11, 2014

Я. Ф. Радишдоктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниО. М. Соколоваздобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕОЧІКУВАНІ ВОЄННІ ВИКЛИКИ МИРНОГО ЧАСУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ)

Jaroslav F. RadyshPhD in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration at the President of UkraineOlga M. Sokolovacandidate for a degree, National Academy of Public Administration at President of Ukraine

UNEXPECTED MILITARY CHALLENGES OF THE PEACETIME (AS REGARD TO THE PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM OF UKRAINE)

№ 5, 2011

Я. Ф. Радишдоктор наук з державного управління, професорО. В. Поживіловакандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК УкраїниБ. С. Дарчинлікар-кардіолог відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

ТОВ "ДКС Центр"