Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Я. Ф. Жовнірчик

Знайдено документів: 7

№ 10, 2019

Я. Ф. Жовнірчикд. держ. упр., доцент, начальник відділу документообігу,професор кафедри публічного управління та адміністрування,Національний авіаційний університет

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ya. ZHovnirchykDoctor of Sciences of Public Administration, Associate Professor,Head of the Department of Workflow, Professor of the Department of Public Management and Administration, National Aviation University

PUBLIC MANAGEMENT OF THE AGRO-FOOD SECTOR UNDER CONDITIONS OF ENFORCEMENT OF ECONOMIC SECURITY

№ 3, 2017

Я. Ф. Жовнірчикд. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ya. ZHovnirchykDoctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

REFORMING OF SYSTEM OF PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES BY EXECUTIVE BODIES AND LOCAL GOVERNMENT BODIES

№ 2, 2012

Я. Ф. Жовнірчикд.держ.упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОЦЕСИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ТА ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

№ 12, 2011

Я. Ф. Жовнірчикд.держ.упр., Національної академії державного управління при Президентові України

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

№ 11, 2011

Я. Ф. Жовнірчикдоктор державного управління, Національна академії державного управління при Президентові України

ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ УСВІДОМЛЕНОЇ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

№ 3, 2010

Я. Ф. Жовнірчикк. держ. упр., Заступник проректора Національної академії державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ЯКОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

№ 2, 2009

Я. Ф. Жовнірчикк.держ.упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

ТОВ "ДКС Центр"