Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. С. Горбань

Знайдено документів: 1

№ 10, 2014

Ю. С. Горбаньаспірант кафедри  глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЄС У СФЕРІ ЗМІНИ КЛІМАТУ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

Yu. S. GorbanPh.D. student, department of Globalization, European integration and National security management, National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, Kyiv

THE IMPLEMENTING EU INSTRUMENTS IN THE FIELD OF CLIMATE CHANGE: GERMAN EXPERIENCE

ТОВ "ДКС Центр"