Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. Л. Мохова

Знайдено документів: 4

№ 1, 2019

Ю. Л. Моховак. наук з держ. упр., доцент магістратури державного управління,Центр післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. ПокровськР. В. Сабадашстудент магістратури державного управлінняЦентру післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. Покровськ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЖЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Yu. L. MokhovaPhD (Public Administration), Associate Professor of Master's Degree of Public Administration, Center for Postgraduate Education of Donetsk National Technical University, PokrovskR. V. Sabadashstudent of the Master of Public Administration of the Postgraduate Education Center of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE GOVERNMENT INSTITUTES

№ 12, 2018

Ю. Л. Моховак. наук з держ. упр., доцент магістратури державного управління,Центр післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. ПокровськА. І. Луцькастудент магістратури державного управління Центру післядипломної освітиДонецького національного технічного університету, м. Покровськ

СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Yu. L. MokhovaPhD (Public Administration), Associate Professor of Master's Degree of Public Administration, Center for Postgraduate Education of Donetsk National Technical University, PokrovskA. I. Lutskastudent of the Master of Public Administration of the Postgraduate Education Center of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

THE ESSENCE AND MAIN DIRECTIONS OF THE GOVERNMENT INFORMATION POLICY OF UKRAINE

№ 4, 2017

Ю. Л. Моховак. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та публічного адміністрування, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В СТРУКТУРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

J. L. MokhovaPhD in Public Administration., Associate Professor of Economics and Public Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

VALUE OF CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION IN THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

№ 12, 2016

Ю. Л. Моховак. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та публічного адміністрування, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ НАФТОПЕРЕРОБНОЮ ГАЛУЗЗЮ В УКРАЇНІ

J. L. MokhovaPhD in Public Administration., Associate Professor of Economics and Public Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

FEATURES OF GOVERNMENT OIL PROCESSING INDUSTRY IN UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"