Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. Г. Королюк

Знайдено документів: 8

№ 6, 2019

В. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університетуЮ. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

V. S. Tolub’iakDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic UniversityYu. H. KoroliukDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor of the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE

THE POLICY OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL THREATS

№ 6, 2017

Yu. H. KoroliukDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE, ChernivtsiV. S. Tolub’iakDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Associate Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

IMPROVING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT IN FRONTIER REGIONS

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. ЧернівціВ. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

№ 4, 2016

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В МЕХАНІЗМАХ СЦЕНАРНОГО УПРАВЛІННЯ

Yu. KoroliukDoctor of Philosophy (Public Administration), associate professor, Deputy Director for scientific and pedagogical work and innovation development of Chernivtsi trade and economics institute of KNTEU, Chernivtsi

REGIONAL DEVELOPMENT POTENTIAL IN THE SCENARIO MANAGEMENT MECHANISMS

№ 10, 2015

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

Yu. KoroliukDoctor of Philosophy (Public Administration), associate professor, Deputy Director for scientific and pedagogical work and innovation development of Chernivtsi trade and economics institute of KNTEU, Chernivtsi

PECULIARITIES OF SCENARIO FORECASTING OF BORDER REGIONS SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 9, 2011

Ю. Г. Королюкдоцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

№ 8, 2011

Ю. Г. Королюкдоцент,кандидат фізико-математичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

№ 3, 2010

Ю. Г. Королюкдоцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, кафедра державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

№ 1, 2010

Ю. Г. Королюкдоцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, кафедра державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИКЛАДНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ)

ТОВ "ДКС Центр"