Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. І. Ганущак

Знайдено документів: 1

№ 1, 2014

Ю. І. ГанущакЗдобувач, Львівський Регіональний Інститут Державного Управління Національної Академії Державного Управління

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА МЕТОДОМ МОДЕЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Y. Y. HanushchakBread-winner, Lviv Regional Institute of State Administration of National Academy of State Administration

MODELING OF INDICATORS OF LOCAL BUDGETS BY THE METHOD OF MODELS` ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

ТОВ "ДКС Центр"