Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. М. Дерун

Знайдено документів: 4

№ 2, 2020

Т. М. Дерунк. держ. упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

T. M. DerunPhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE PROCESS OF BUILDING A SERVICE-ORIENTED STATE

№ 11, 2019

Т. М. Дерункандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління. місцевого самоврядування та управління містом; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

T. M. DerunCandidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF THE PROCESS OF DECENTRALIZATION AND FORMATION OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

№ 11, 2013

Т. М. Дерунк. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ

T. M. Derunassistant professor of regional management, local government and city management National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

TOOLS FORMULATION AND IMPLEMENTATION POLICY OF SMALL CITIES IN UKRAINE

№ 5, 2013

Т. М. Дерунк. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА 2013 ТА 2014 РОКИ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

T. M. Derunassistant professor of regional management, local government and city management National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CURRENT ISSUES OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET FOR 2013 AND 2014: THREATS AND PROSPECTS

ТОВ "ДКС Центр"