Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. А. Крушельницька

Знайдено документів: 3

№ 3, 2015

Т. А. Крушельницькад. держ. упр., доц., професор кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТОКУ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. A. KrushelnitskayaDoctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of economy and regional economic policy Dnipropetrovsk regional institute of public administration National academy of public administration of the President Ukraine, Dniprjpenrjvsk

THEORETICAL ESSENCE AND PRACTICAL CONTENT OF TAX FLOW AS A OF OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

№ 10, 2012

Т. А. Крушельницькак. е. н., доцент, докторант кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ СТИЛЮ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

№ 8, 2012

Т. А. Крушельницькак.е.н., доцент, докторант кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України

МАТРИЦЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЯК МЕТОДИЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО - УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ

ТОВ "ДКС Центр"