Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. І. Гладка

Знайдено документів: 3

№ 12, 2015

Т. І. Гладкак. н. держ . упр., викладач кафедри філософії та суспільних наук, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ СТАБІЛЬНОСТІ

T. I. GladkaPh.D in Public Administration, Lecturer of Chair of Philosophy and Social Sciences, State Higher Education Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, city of Poltava

DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE AS MEANS OF STRENGTHENING DEMOCRACY AND INCREASING ITS STABILITY

№ 12, 2014

Т. І. Гладкак. н. держ. упр., викладач кафедри філософії та суспільних наук, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

КРИМСЬКОТАТАРСЬКЕ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

T. I. GladkaPh.D in Public Administration, Lecturer of Chair of Philosophy and Social Sciences, State Higher Education Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, city of Poltava

CRIMEAN TATAR ISSUE IN THE CONTEXT OF THE STATE POLICY

№ 4, 2010

Т. І. Гладкааспірант, кафедра політології та філософії Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТОВ "ДКС Центр"