Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. О. Сибиряков

Знайдено документів: 1

№ 4, 2013

С. О. Сибиряковздобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України, науковий співробітник Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, м. Київ

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

S. O. SybyryakovPostgraduate degree PhD Department of Public Policy and Management political processes of the National Academy of Public Administration of Ukraine, research associate Ukrainian Center for Cultural Studies of the Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv

SOCIAL CAPITAL CIVIL SERVANTS UKRAINE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY

ТОВ "ДКС Центр"