Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. М. Приліпко

Знайдено документів: 4

№ 2, 2020

С. М. Приліпкод. держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. PrylipkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Management of Innovative Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF TERRITORIES DEVELOPMENT FOUNDED ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

№ 12, 2019

С. М. Приліпкодоктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ДЕРЖАВНОМУ І МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ НА ОСНОВІ УКЛАДЕННЯ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ

S. PrylipkoDoctor of Science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Management of Innovative Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS AT THE STATE AND LOCAL LEVELS ON THE BASIS OF CONCESSION AGREEMENTS

№ 8, 2017

С. М. Приліпкок. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОВЕДЕННЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

S. M. PrylipkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

FORMING OF ORGANIZATIONAL MECHANISM OF PASSPORTIZATION FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE COOPERATIVE REGIONAL PROGRAMS

№ 6, 2016

С. М. Приліпкок. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

НЕПРИБУТКОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

S. M. PrylipkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

THE NON-PROFIT STATUS OF SERVICE COOPERATIVE ENTITIES OF SMALL AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

ТОВ "ДКС Центр"