Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Сороковська

Знайдено документів: 1

№ 5, 2017

С. В. Сороковськааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

S. V. Sorokovskapost-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

ESSENCE AND CONTENT OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF DRINKING WATER SUPPLY

ТОВ "ДКС Центр"