Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Гушко

Знайдено документів: 1

№ 8, 2013

С. В. Гушкод. е .н., професор, декан обліково-економічного факультету, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ БАГАТОЦІЛЬОВИХ РІШЕНЬ

S. V. HushkoDoctor of Economics, Professor, Dean of Accounting and Economics Faculty, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

IMPROVEMENT OF THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY THROUGH THE OPTIMIZATION OF MULTIPURPOSE SOLUTIONS

ТОВ "ДКС Центр"