Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Гончар

Знайдено документів: 1

№ 9, 2017

С. В. Гончарздобувач Інституту державного управління, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

S. V. Honcharapplicant of Institute of State Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

APPARATUS OF NOTIONS AND CATEGORIES OF RESEARCH OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF STAFF POTENTIAL OF EXECUTIVE ORGANS OF TERRITORIAL COMMUNITIES

ТОВ "ДКС Центр"