Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Бєлай

Знайдено документів: 2

№ 6, 2019

О. Г. Бондаренкокандидат наук з державного управління, доцент, докторантНаціональної академії Національної гвардії УкраїниС. В. Бєлайдоктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУНаціональної академії Національної гвардії України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. G. BondarenkoPhD, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of UkraineS. V. BelaiDr, Professor, Major Reasercher, National Academy of the National Guard of Ukraine

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RESEARCHING THE PUBLIC ADMINISTRATUIN OF LOGISTIC SUUHJRN OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE THE CRISIS SITUATIONS

№ 3, 2015

С. В. Бєлайк. військ. н., с. н. с., докторант, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ДЕРЖАВНИЙ ПРЕВЕНТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

S. V. BelayPhD in Military Science, Senior Researcher, doctoral candidate, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

PUBLIC PREVENTIVE MECHANISM OF SOCIOECONOMIC CRISIS ADJUSTMENT

ТОВ "ДКС Центр"