Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. А. Мороз

Знайдено документів: 1

№ 4, 2016

С. А. Морозздобувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ: КОМПЕТЕНЦІЯ ЛЮДИНИ, УНІВЕРСИТЕТУ ТА ДЕРЖАВИ

S. A. MorozSeeker of Science and Research Laboratory for Management in the Field of Civil Protection, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

STATE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF UNIVERSITY’S LABOUR POTENTIAL: THE HUMAN’S, UNIVERSITY’S AND THE STATE’S COMPETENCE

ТОВ "ДКС Центр"