Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. Є. Антонова

Знайдено документів: 2

№ 11, 2019

С. Є. Антоновак. е. н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльностіНаціонального університету водного господарства та природокористуванняГ. Ф. Мартинюкк. п. н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльностіНаціонального університету водного господарства та природокористування

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

S. Е. AntonovaAssociate Professor of Public Administration and Local Government,National University of Water Management and Nature Resources Use,Candidate of Economic SciencesG. F. MartyniukAssociate Professor of Public Administration and Local Government,National University of Water Management and Nature Resources Use,Сandidate of Pedagogical Sciences

INFORMATIONAL SECURITY

№ 5, 2014

С. Є. Антоновак. е. н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

S. Е. AntonovaAssociate Professor of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use, Candidate of Economic Sciences

ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT IN PUBLIC ADMINISTRATION OF THE POPULATION WATER SUPPLY

ТОВ "ДКС Центр"