Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Р. Р. Тосько

Знайдено документів: 1

№ 12, 2016

Р. Р. Тоськоасистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ

R. Toskoassistant of department of administrative and financial management, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

METHODOLOGY ASSESSMENT OF CORRUPTION RISKS PUBLIC PROCUREMENT IN ORDER TO RATIONAL USE OF STATE RESOURCES

ТОВ "ДКС Центр"