Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Р. А. Науменко

Знайдено документів: 2

№ 7, 2018

О. В. Радченкодоктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького orcid.org/0000–0002–0437–6131Р. А. Науменкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету orcid.org/0000–0001–9992-8922

ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. V. RadchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Chief Scientist of the Research Department of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytsky orcid.org/0000–0002–0437–6131R. A. NaumenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv orcid.org/0000–0001–9992-8922

PRINCIPLES OF NATURAL CAPITAL CONSERVATION UNDER THE STRATEGY OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE STATE

№ 9, 2015

Р. А. Науменкодоктор наук державного управління, доктор філософії з педагогіки, с. н. с., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університетуВ. В. Рильськааспірант Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державної служби

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Raisa NaumenkoDосtor of Science in Public Administration, Ph.D. in Pedagogical Science, Associate Professor, Professor Department of Management of Kyiv National University of Trade and EconomicsV. V. Rylskagraduate student of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Master of Civil Service

THE PROSPECTS OF EUROPEAN EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF THE MODERN MODEL OF POWER DECENTRALIZATION IN UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"