Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: П. А. Журавель

Знайдено документів: 1

№ 12, 2013

П. А. Журавельаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ПРОЦЕСУ

P. A. Zhuravelgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MEANS OF MASS COMMUNICATION AS A SUBJECT OF PUBLIC PROCESS

ТОВ "ДКС Центр"