Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: П. І. Гаман

Знайдено документів: 5

№ 10, 2018

П. І. Гамандоктор наук з державного управління,доцент, начальник відділу публічного управлінняцивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту,Українського науково-дослідного інституту цивільним захистом (м. Київ)

АНТИКОРУПЦІЙНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

P. I. Hamandoctor of sciences in public administration,associate professor, head of public administration civil protection of the research center for civil protection measures,Ukrainian research institute of civil protection (Kyiv)

ANTI-CORRUPTION STATE POLICY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMEN

№ 11, 2011

П. І. Гаманд. держ. упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ

№ 10, 2011

П. І. Гаманд. держ.упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТАТУС ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ

№ 9, 2011

П. І. Гаманд.держ.упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СУБ'ЄКТ-ОБ'ЄКТНА ТА КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

№ 1, 2009

П. І. Гаманкандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров’я України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

ТОВ "ДКС Центр"