Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Ф. Сальнікова

Знайдено документів: 4

№ 7, 2019

О. Ф. Сальніковадоктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. КиївВ. О. Кушніркандидат наук з державного управління, професор кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. КиївІ. В. Прощинвикладач кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

O. F. SalnikovaDoctor of Public Administration, senior researcher, Chief of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, KyivV. O. KushnirCandidate of Public Administration, professor of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, KyivI. V. ProshchynLecturer of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

CIVIL-MILITARY COOPERATION AS AN ELEMENT OF THE STRATEGIC COMMUNICATIONS SYSTEM

№ 1, 2015

О. Ф. Сальніковак. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. F. Salnikovacandidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Кyiv

MODERN TRENDS OF PROGRESS OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

№ 4, 2014

О. Ф. Сальніковак. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

O. F. Salnikovacandidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

THE ROLE OF DEFENSIVE-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY

№ 3, 2014

О. Ф. Сальніковак. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ СРСР В 1920 - 1950 РОКИ

O. F. Salnikovacandidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

STATE ADMINISTRATION OF THE USSR MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX IN 1920 - 1950

ТОВ "ДКС Центр"