Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. С. Нагорічна

Знайдено документів: 2

№ 10, 2014

О. С. Нагорічнаканд. пед. наук, в. о. директора, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. ХмельницькийІ. В. Кикиликканд. психолог.наук, доцент, головний спеціаліст відділу професійного відбору та іншомовної підготовки Управління спеціалізованої підготовки Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міністерства доходів і зборів України, м. Хмельницький

РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОДАТКОВО-МИТНІЙ СФЕРІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Olga NagorichnaPhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs ServiceIryna KykylykPhD., Psychological Sciences, Associate Professor, Deputy Head of Directorate-Head of the Division of Professional Selection and Foreign Language Training

REGULATING SCIENTIFIC ACTIVITIES IN TAX AND CUSTOMS AREA: INTERNATIONAL EXPERIENCE

№ 5, 2014

О. С. Нагорічнак. п. н. заступник директора з наукової та організаційної роботи, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. ХмельницькийЮ. О. Коноваловстарший науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. S. NagorichnaPhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs ServiceY. О. KonovalovSenior Researcher, State Scientific Research Institute of Customs Service

LEGISLATIVE SUPPORT FOR THE PROCESS OF STATE REGULATION OF RESEARCH ACTIVITIES

ТОВ "ДКС Центр"